Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
91
Tuần này:
483
Tháng này:
2432
Tất cả:
228817

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày 29/10/2021 17:30:00

Chiều ngày 29/10/2021 tại hội trường trung tâm Văn Hóa xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

   z2887811460328_c15af43cc7fb06be753b5a7441ec2c00.jpg
 Dư. và chỉ đạo hội nghị:
     Về phía huyện: có Đ/c: Đàm Duy Tuấn- BCHQS huyện(cán bộ địa bàn); Đ/c: Đinh Trọng Tấn- Trung tâm Y Tế huyện(cán bộ địa bàn).
    Về phía địa phương: có Đ/c: Lê Xuân Diệp-BT Đảng ủy; Đ/c: Đặng Văn Hải- PBT Đảng ủy; Đ/c: Nguyễn  Đức Chiến-PCT.HĐND xã; Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn- PCT. cùng các Đ/c trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBND-UB.MTTQ; trưởng các ban ngành Đoàn thể; Cán bộ CC, các Đ/c BT chi bộ, thôn trưởng; thôn đội trưởng ; hiệu trưởng trường cấp II; trưởng trạm Y Tế thành viên HĐNVQS xã tham dự.
     Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn PCT. UBND - PCT.HĐNVQS xã chủ trì hội nghị, hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2021 và phân công các thành viên chỉ đạo và tăng cường công tác chỉ đạo địa bàn thôn nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 , hội nghị thông qua danh sách rà soát 83 nam thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn 7 thôn để đưa ra các đôí tượng thuộc diên tam hoản,tạm miễn, đối tượng đang đi làm ăn xa để có chính sách tuyên truyền,,động viên nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng thanh niên khám tuyển  và nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu.. 
     Sau ý kiến phát biểu của các Đ/c cán bộ thôn, Đ/c Đàm Duy Tuấn - BCHQS huyên;Đ/c: Đinh Trọng Tấn - TT.Y Tế huyện và Đ/c: Lê Xuân Diệp- BT Đảng ủy xã phát biểu ý kiến chỉ đạo: các đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới dối với Đ/c chỉ huy trưởng cần phối hợp rà soát nắm chắc đối tượng, ccaanf tổng hợp bổ sung đối là thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học nhưng hiện tại chư có việc làm cụ thể vẫn đư vào danh sách gọi khám tuyển. đồng thời đề nghị UBMTTQ; các ngành Đoàn thể tổ chức tuên truyền vận động, ban VHTT- đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã luật NVQS và  xử lý vi phậm luật NVQS..
      Đồng  chí : Nguyễn Văn Tuấn PCT UBND - PCT .HĐNVQS xã kết luận và bế mạc hội nghị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:
z2887811661654_b6ce886e0a37029e0406557c95a5a981.jpg

z2887811719104_ad808899916ec59104f8e1ae9e04fd60.jpg

z2887811575664_c4726cfc6a8ca97cf096bca2d138dd3a.jpg

z2887811324899_e2cf2c085fe28b5053146347d2912608.jpg

z2887811251807_fe04a526090f18ad4c6a68b3cc203802.jpg

z2887811181284_a7ad181a764977786354a7cc8893469a.jpg

 z2887811404048_308ce16e0e0ba7179327f829fb52a5a7.jpg

z2887812205972_9bbaee41dcf65cb5b2cd3c83d533f8e0.jpg

z2887811788507_63cc33274dedcc9fa45a48a6c29a73f3.jpg
  Tin bài & ảnh: Hoàng Định. CC. VH-XH

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Đăng lúc: 29/10/2021 17:30:00 (GMT+7)

Chiều ngày 29/10/2021 tại hội trường trung tâm Văn Hóa xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

   z2887811460328_c15af43cc7fb06be753b5a7441ec2c00.jpg
 Dư. và chỉ đạo hội nghị:
     Về phía huyện: có Đ/c: Đàm Duy Tuấn- BCHQS huyện(cán bộ địa bàn); Đ/c: Đinh Trọng Tấn- Trung tâm Y Tế huyện(cán bộ địa bàn).
    Về phía địa phương: có Đ/c: Lê Xuân Diệp-BT Đảng ủy; Đ/c: Đặng Văn Hải- PBT Đảng ủy; Đ/c: Nguyễn  Đức Chiến-PCT.HĐND xã; Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn- PCT. cùng các Đ/c trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBND-UB.MTTQ; trưởng các ban ngành Đoàn thể; Cán bộ CC, các Đ/c BT chi bộ, thôn trưởng; thôn đội trưởng ; hiệu trưởng trường cấp II; trưởng trạm Y Tế thành viên HĐNVQS xã tham dự.
     Đ/c: Nguyễn Văn Tuấn PCT. UBND - PCT.HĐNVQS xã chủ trì hội nghị, hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2021 và phân công các thành viên chỉ đạo và tăng cường công tác chỉ đạo địa bàn thôn nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 , hội nghị thông qua danh sách rà soát 83 nam thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn 7 thôn để đưa ra các đôí tượng thuộc diên tam hoản,tạm miễn, đối tượng đang đi làm ăn xa để có chính sách tuyên truyền,,động viên nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng thanh niên khám tuyển  và nhập ngũ năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu.. 
     Sau ý kiến phát biểu của các Đ/c cán bộ thôn, Đ/c Đàm Duy Tuấn - BCHQS huyên;Đ/c: Đinh Trọng Tấn - TT.Y Tế huyện và Đ/c: Lê Xuân Diệp- BT Đảng ủy xã phát biểu ý kiến chỉ đạo: các đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới dối với Đ/c chỉ huy trưởng cần phối hợp rà soát nắm chắc đối tượng, ccaanf tổng hợp bổ sung đối là thanh niên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học nhưng hiện tại chư có việc làm cụ thể vẫn đư vào danh sách gọi khám tuyển. đồng thời đề nghị UBMTTQ; các ngành Đoàn thể tổ chức tuên truyền vận động, ban VHTT- đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã luật NVQS và  xử lý vi phậm luật NVQS..
      Đồng  chí : Nguyễn Văn Tuấn PCT UBND - PCT .HĐNVQS xã kết luận và bế mạc hội nghị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:
z2887811661654_b6ce886e0a37029e0406557c95a5a981.jpg

z2887811719104_ad808899916ec59104f8e1ae9e04fd60.jpg

z2887811575664_c4726cfc6a8ca97cf096bca2d138dd3a.jpg

z2887811324899_e2cf2c085fe28b5053146347d2912608.jpg

z2887811251807_fe04a526090f18ad4c6a68b3cc203802.jpg

z2887811181284_a7ad181a764977786354a7cc8893469a.jpg

 z2887811404048_308ce16e0e0ba7179327f829fb52a5a7.jpg

z2887812205972_9bbaee41dcf65cb5b2cd3c83d533f8e0.jpg

z2887811788507_63cc33274dedcc9fa45a48a6c29a73f3.jpg
  Tin bài & ảnh: Hoàng Định. CC. VH-XH