Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
109
Tuần này:
797
Tháng này:
4613
Tất cả:
214720

Hội đồng nhân xã An Nông khai mạc kỳ họp bất thường

Ngày 16/03/2022 17:00:00

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại hội trường trung tâm văn hóa xã An Nông. HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp bất thường.

    Tham dự kỳ họp gồm các đồng chí trong ban TV Đảng ủy,TT.HĐND; UBND; UB.MTTQ các vị đại biểu HĐND khóa XVIII có mặt.
   Đ/c: Lê Xuân Diệp: BT.Đảng ủy- CT.HĐND khai mạc kỳ họp.
   Kỳ họp bất thường lần này diễn ra trong bối cảnh địa phương cùng cả nước đang ra sức phòng chống dichị Covid-19 song với yêu cầu nhiệm vụ đia phương cần quyết định một số nội dung đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng các công trình ,cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng xã đạt chuản nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.
     Kỳ họp thông qua 4 tờ trình của UBND xã gồm:
    Tờ trình thứ Nhất: về hỗ trợ và kích cầu xây dựng,nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn(đừng trục xã, đường trục thôn,đường liên gia,XD hệ thống đèn chiếu sáng trên trục xã, thôn).;
     Tờ trình thứ Hai: Về hỗ trơ kích cầu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu-Vườn mẫu năm 2022;
     Tờ trình thứ Ba: Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022..
     Tờ trình thứ Tư:Tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (gồm 55 công trình).
Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 4 tờ trình các đại biểu đã thông nhất cao biểu quyết 100%.
Bế mạc kỳ họp Đ/c: Lê Xuân Diệp BBT Đảng bộ -CT HĐND xã nhấn mạnh:
Để tổ chức thực hiện thắng lợi các NQ đã được HĐND xã thông qua đề nghị UBND xã;UB.MTTQ; các đoàn thể; các đơn vị thôn cần tập trung hực hiên một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    Một là: tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lươngj công tác tuyên truyền phổ biến,sâu rộng đồng bộ bằng nhiều hình thức về NQ của BCH đảng bộ,Kế hoạch của UBND về XD NTM nâng cao,về cơ chế hỗ trợ kích cầu mở rộng giao thông nông thôn,kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể cá nhân, các gia đình,huy động tối đa nguồn lực nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các thôn,các cụm dân cư đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phú hợp vối thực tiễn ở các đơn vị.
    Hai là: UBND xã cân khẩn trương cụ thể hóa NQ của HĐND thành những quy định,kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện,đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật. chỉ đạo các công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực tổ chức thực hiện nghiêm túc,hiệu quả kế hoạch đề ra. tăng cường kiểm tra đôn dốc kịp thời,chấn chỉnh khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện,nhăm đảm bảo đồng bộ,khả thi,phù hợp với quy định và thực tiễn ở từng đơn vị.
    Ba là: đề nghị TT HĐND, các ban và các đại biểu HĐND xã các cấp ủy Đảng, UB.MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiiếp tục tăng cương lảnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND xã, và các đơn vị thôn trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của hội viên,đoàn viên và quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao của địa phượng.
Một số hình ảnh tại kỳ họp:

1647390863988_2100.jpg

1647390863976_2099.jpg

1647390863874_2091.jpg

1647390863917_2095.jpg

1647390863965_2098.jpg

1647390863894_2093.jpg

1647390864056_2102.jpg

Tin bài & Ảnh: Hoàng Định.CCVH-XH

 

Hội đồng nhân xã An Nông khai mạc kỳ họp bất thường

Đăng lúc: 16/03/2022 17:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022 tại hội trường trung tâm văn hóa xã An Nông. HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp bất thường.

    Tham dự kỳ họp gồm các đồng chí trong ban TV Đảng ủy,TT.HĐND; UBND; UB.MTTQ các vị đại biểu HĐND khóa XVIII có mặt.
   Đ/c: Lê Xuân Diệp: BT.Đảng ủy- CT.HĐND khai mạc kỳ họp.
   Kỳ họp bất thường lần này diễn ra trong bối cảnh địa phương cùng cả nước đang ra sức phòng chống dichị Covid-19 song với yêu cầu nhiệm vụ đia phương cần quyết định một số nội dung đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng các công trình ,cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng xã đạt chuản nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.
     Kỳ họp thông qua 4 tờ trình của UBND xã gồm:
    Tờ trình thứ Nhất: về hỗ trợ và kích cầu xây dựng,nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn(đừng trục xã, đường trục thôn,đường liên gia,XD hệ thống đèn chiếu sáng trên trục xã, thôn).;
     Tờ trình thứ Hai: Về hỗ trơ kích cầu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu-Vườn mẫu năm 2022;
     Tờ trình thứ Ba: Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022..
     Tờ trình thứ Tư:Tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (gồm 55 công trình).
Kỳ họp đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 4 tờ trình các đại biểu đã thông nhất cao biểu quyết 100%.
Bế mạc kỳ họp Đ/c: Lê Xuân Diệp BBT Đảng bộ -CT HĐND xã nhấn mạnh:
Để tổ chức thực hiện thắng lợi các NQ đã được HĐND xã thông qua đề nghị UBND xã;UB.MTTQ; các đoàn thể; các đơn vị thôn cần tập trung hực hiên một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    Một là: tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lươngj công tác tuyên truyền phổ biến,sâu rộng đồng bộ bằng nhiều hình thức về NQ của BCH đảng bộ,Kế hoạch của UBND về XD NTM nâng cao,về cơ chế hỗ trợ kích cầu mở rộng giao thông nông thôn,kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể cá nhân, các gia đình,huy động tối đa nguồn lực nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các thôn,các cụm dân cư đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phú hợp vối thực tiễn ở các đơn vị.
    Hai là: UBND xã cân khẩn trương cụ thể hóa NQ của HĐND thành những quy định,kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện,đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật. chỉ đạo các công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực tổ chức thực hiện nghiêm túc,hiệu quả kế hoạch đề ra. tăng cường kiểm tra đôn dốc kịp thời,chấn chỉnh khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện,nhăm đảm bảo đồng bộ,khả thi,phù hợp với quy định và thực tiễn ở từng đơn vị.
    Ba là: đề nghị TT HĐND, các ban và các đại biểu HĐND xã các cấp ủy Đảng, UB.MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiiếp tục tăng cương lảnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND xã, và các đơn vị thôn trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động và phát huy vai trò của hội viên,đoàn viên và quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao của địa phượng.
Một số hình ảnh tại kỳ họp:

1647390863988_2100.jpg

1647390863976_2099.jpg

1647390863874_2091.jpg

1647390863917_2095.jpg

1647390863965_2098.jpg

1647390863894_2093.jpg

1647390864056_2102.jpg

Tin bài & Ảnh: Hoàng Định.CCVH-XH