Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
91
Tuần này:
495
Tháng này:
3866
Tất cả:
96135

HÔI NGHI TRIỂN KHAI LẤY PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 05/11/2019 16:00:00

Sáng ngày 05/11/2019 tại hộ trường UBND xã An Nông UBMTTQ xă An Nông đã tổ chức hội nghi triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới.

 Sáng ngày 05/11/2019 tại hộ trường UBND xã An Nông UBMTTQ xă An Nông đã tổ chức hội nghi triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới. đồng thời triển khai một số nhiêm vụ quan trọng trong tháng đó là triển khai kế hoạch tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân 18/11; kế hoạch bình xét gia đình Văn Hóa năm 2019.
20191105_084040.jpg

20191105_075912.jpg
20191105_090754.jpg

Đ/C : Đào huy Toàn CT.MTTQ xã chủ trì hội nghj. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c: Lề xuân Diệp. BT Đảng ủy -Trưởng ban chỉ đạo XDNTM; Đ/c :Hoàng Văn Giang PBT Đảng ủy CTUBND xã cùng các Đ/c trong ban chấp hành Đảng ủy- HĐND-UBND các Đ/c cán bộ công chức; trưởng ngành đoàn thể,các Đ/c BT chi bộ, thôn trưởng 7 thôn. Đ/c: Lê Cảnh Tiến- PCT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí XDNTM từ khi tổ chức phát động dến nay. Đ/c Đào Thị Nga. PCT. MTTQ thông qua kế hoach tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân ; Đ/c Hoàng Văn Định CC-VH xã hưỡng dẫn thêm về TT12/2011-BVHTTDL về thủ tục, trình tự bình xét GĐVH.
Đ/c: Lê Xuân Diệp.BT Đảng Bộ Trưởng ban chỉ đạo XDNTM kết luân hội nghị đồng thời giải thích thêm 1 số tiêu chí mà có thể nhân dân chưa rõ tiêu chí số 16 về cơ sở vật chất văn hóa ; tiêu chí số 17 về môi trường;tiêu chí số 19 về An ninh trật tự để các đ/c cán bộ thôn khi ttổ chức lấy phiếu giải thích thêm cho nhân dân hiểu đánh giá đúng theo biểu mẫu. 

HÔI NGHI TRIỂN KHAI LẤY PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 05/11/2019 16:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 05/11/2019 tại hộ trường UBND xã An Nông UBMTTQ xă An Nông đã tổ chức hội nghi triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới.

 Sáng ngày 05/11/2019 tại hộ trường UBND xã An Nông UBMTTQ xă An Nông đã tổ chức hội nghi triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới. đồng thời triển khai một số nhiêm vụ quan trọng trong tháng đó là triển khai kế hoạch tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân 18/11; kế hoạch bình xét gia đình Văn Hóa năm 2019.
20191105_084040.jpg

20191105_075912.jpg
20191105_090754.jpg

Đ/C : Đào huy Toàn CT.MTTQ xã chủ trì hội nghj. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c: Lề xuân Diệp. BT Đảng ủy -Trưởng ban chỉ đạo XDNTM; Đ/c :Hoàng Văn Giang PBT Đảng ủy CTUBND xã cùng các Đ/c trong ban chấp hành Đảng ủy- HĐND-UBND các Đ/c cán bộ công chức; trưởng ngành đoàn thể,các Đ/c BT chi bộ, thôn trưởng 7 thôn. Đ/c: Lê Cảnh Tiến- PCT UBND xã báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí XDNTM từ khi tổ chức phát động dến nay. Đ/c Đào Thị Nga. PCT. MTTQ thông qua kế hoach tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân ; Đ/c Hoàng Văn Định CC-VH xã hưỡng dẫn thêm về TT12/2011-BVHTTDL về thủ tục, trình tự bình xét GĐVH.
Đ/c: Lê Xuân Diệp.BT Đảng Bộ Trưởng ban chỉ đạo XDNTM kết luân hội nghị đồng thời giải thích thêm 1 số tiêu chí mà có thể nhân dân chưa rõ tiêu chí số 16 về cơ sở vật chất văn hóa ; tiêu chí số 17 về môi trường;tiêu chí số 19 về An ninh trật tự để các đ/c cán bộ thôn khi ttổ chức lấy phiếu giải thích thêm cho nhân dân hiểu đánh giá đúng theo biểu mẫu.