Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
51
Hôm qua:
109
Tuần này:
789
Tháng này:
4605
Tất cả:
214712

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã An Nông thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/03/2021 08:00:00

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã An Nông thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

tải xuống.jpg 

        Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làmchủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của minh trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã An Nông hướng tới sự kiện chính trị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
   Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các Nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia; Hội đồng bầu cử của tỉnh, của huyện. Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ xã An Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn xã: Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và phân công các thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị; UBND xã đã thành lập Ủy ban bầu cử xã và phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBBC xã; ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử; TT UB MTTQ xã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, hệ thống và ban hành kế hoạch, các mốc thời gian, nội dung thực hiện các bước về công tác bầu cử; Nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND xã An Nông được bầu 25 đại biểu.
   Ngày 02/02/2021 Thường trực HĐND xã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các thôn, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn số lượng là 63 người đảm bảo theo quy định.
   Ngày 04/02/2021 TT UB MTTQ xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 số lượng được thống nhất giới thiệu là 63 đại biểu.
    Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 18/02/2021 Thường trực HĐND xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.
     Ngày 02/03/2021 UBBC xã An Nông ra Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu tại các đơn vị bầu cử, cụ thể: Số lượng đại biểu HĐND xã An Nông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 25 đại biểu; Số đơn vị bầu cử là 06 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND xã An Nông cụ thể như sau:
     Đơn vị bầu cử số 01 (Thôn Quần hậu) được bầu 5 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 02 (Thôn Mưu Nha) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 03 (Thôn Vĩnh Thọ) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 04 (Thôn Vĩnh Yên) được bầu 3 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 05 (Thôn Đô Quang) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 06 (Thôn Đô Thịnh và Gia Phú) được bầu 5 đại biểu;
   Từ ngày 24/02 đến ngày 11/03/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; cụ thể: Giới thiệu ứng cử HĐND huyện 02 đại biểu; Giới thiệu ứng cử HĐND xã 63 đại biểu
     Ngày 12/03/2021 UBND xã An Nông ra Quyết định thành lập Ban bầu cử ở các thôn; Từ ngày 22/02/2021 đến 17 h 00 ngày 14/3/2021 UBBC xã nhận được 61/63 hồ sơ ứng cử của các đại biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn giới thiệu ứng cử; không có đơn tự ứng cử.
    Ngày 17/03/2021 TT UB MTTQ xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn.
   Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thảo luận về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; kết quả điều chỉnh của TT HĐND xã về cơ cấu, thành phần, số lượng; về kết quẩ hiệp thương lần thứ nhất; về hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện; xã của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn gửi đến; hội nghị cũng đã cho ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị cũng đã xét đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND của 13 người ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 số người ứng cử đại biểu HĐND xã còn lại là 48 người. 
     Theo kế hoạch dự kiến từ ngày 21/03/2021 đến ngày 31/03/2021 TT UB MTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên HĐND các cấp để xin ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với từng ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

          Một số hình ảnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

z2397788167365_28f146d6480946ada006f68779d84c57.jpg

z2397788205022_232de11ff17f04ec327b784654211f9b.jpg

z2397788217726_2650146e4a8c82233ca4d31c02932f2e.jpg

Tin bài : Hoàng Định - CC .VH - XH

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã An Nông thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 25/03/2021 08:00:00 (GMT+7)

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã An Nông thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

tải xuống.jpg 

        Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làmchủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng. Là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của minh trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã An Nông hướng tới sự kiện chính trị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
   Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các Nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia; Hội đồng bầu cử của tỉnh, của huyện. Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ xã An Nông đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn xã: Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp và phân công các thành viên BCĐ phụ trách các đơn vị; UBND xã đã thành lập Ủy ban bầu cử xã và phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBBC xã; ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử; TT UB MTTQ xã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, hệ thống và ban hành kế hoạch, các mốc thời gian, nội dung thực hiện các bước về công tác bầu cử; Nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND xã An Nông được bầu 25 đại biểu.
   Ngày 02/02/2021 Thường trực HĐND xã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các thôn, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn số lượng là 63 người đảm bảo theo quy định.
   Ngày 04/02/2021 TT UB MTTQ xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 số lượng được thống nhất giới thiệu là 63 đại biểu.
    Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 18/02/2021 Thường trực HĐND xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.
     Ngày 02/03/2021 UBBC xã An Nông ra Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu tại các đơn vị bầu cử, cụ thể: Số lượng đại biểu HĐND xã An Nông khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 25 đại biểu; Số đơn vị bầu cử là 06 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND xã An Nông cụ thể như sau:
     Đơn vị bầu cử số 01 (Thôn Quần hậu) được bầu 5 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 02 (Thôn Mưu Nha) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 03 (Thôn Vĩnh Thọ) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 04 (Thôn Vĩnh Yên) được bầu 3 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 05 (Thôn Đô Quang) được bầu 4 đại biểu;
     Đơn vị bầu cử số 06 (Thôn Đô Thịnh và Gia Phú) được bầu 5 đại biểu;
   Từ ngày 24/02 đến ngày 11/03/2021 các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; cụ thể: Giới thiệu ứng cử HĐND huyện 02 đại biểu; Giới thiệu ứng cử HĐND xã 63 đại biểu
     Ngày 12/03/2021 UBND xã An Nông ra Quyết định thành lập Ban bầu cử ở các thôn; Từ ngày 22/02/2021 đến 17 h 00 ngày 14/3/2021 UBBC xã nhận được 61/63 hồ sơ ứng cử của các đại biểu được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn giới thiệu ứng cử; không có đơn tự ứng cử.
    Ngày 17/03/2021 TT UB MTTQ xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn.
   Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thảo luận về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; kết quả điều chỉnh của TT HĐND xã về cơ cấu, thành phần, số lượng; về kết quẩ hiệp thương lần thứ nhất; về hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện; xã của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các thôn gửi đến; hội nghị cũng đã cho ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị cũng đã xét đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND của 13 người ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 số người ứng cử đại biểu HĐND xã còn lại là 48 người. 
     Theo kế hoạch dự kiến từ ngày 21/03/2021 đến ngày 31/03/2021 TT UB MTTQ xã phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên HĐND các cấp để xin ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với từng ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

          Một số hình ảnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

z2397788167365_28f146d6480946ada006f68779d84c57.jpg

z2397788205022_232de11ff17f04ec327b784654211f9b.jpg

z2397788217726_2650146e4a8c82233ca4d31c02932f2e.jpg

Tin bài : Hoàng Định - CC .VH - XH