Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
109
Hôm qua:
142
Tuần này:
874
Tháng này:
510
Tất cả:
88613

Xã An Nông ra quân phát quang hành lang kênh tiêu, mương tiêu trên địa bàn xã.

Ngày 08/08/2018 09:00:00

Thực hiện kế hoạch số 1611/KH-UBND của UBND huyện về đợt cao điểm giải tỏa hành lang trên các sông tiêu, kênh tiêu, phòng chống lụt bão năm 2018 một cách có hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 1161/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện Triệu Sơn về việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang tiêu thoát lũ trên các sông tiêu, kênh tiêu phục vụ phòng chống lụt bảo. UBND xã An Nông đã ban hành Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 25/7/2018 để thực hiện. Từ ngày 3/8/2018 xã An Nông đã thông tin tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn.
Ngày 07/8/2018 xã An Nông đã tổ chức ra quân thực hiện giải tỏa hành lang tiêu thoát lũ, l
ực lượng xã huy động để tham gia phát quang dòng chảy bao gồm 160 người là lực lượng Dân Quân, Công an, Cán bộ các ban ngành đoàn thể, lực lượng phòng hộ đê và lực lượng của các thôn xóm  đã  ra quân phát quang, giải tỏa toàn bộ 2 bên hành lang của kênh tiêu Nổ Hẽn và mương tiêu Tân Lập, chủ yếu là chặt các bụi tre, luồng, các cây gỗ tạp và các vật cản khác gây ách tắc, cản trở dòng chảy. Cùng với công tác ra quân chiến dịch phát quang hành lang trên sông, xã An Nông còn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn xã, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, luật đê điều, tổ chức ký cam kết với các hộ dân sinh sống gần khu vực kênh mương, không tái lấn chiếm trở lại, trồng các loại cây 2 bên bờ và các vật cản khác của lòng kênh mương, ảnh hưởng đến dòng chảy, tiêu thoát lũ. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của xã thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được phân công phụ trách, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, hộ dân nào cố tình vi phạm xã sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Xã An Nông quyết tâm chỉ đạo một cách có hiệu quả trong công tác quản lý 2 bên hành lang kênh tiêu, mương tiêu, tạo điều kiện cho công tác tiêu thoát lũ năm 2018 và những năm tiếp theo được tốt hơn.
79bec2e16f148e4ad705.jpg


aad7ea4245b7a4e9fda6.jpg
8b767dc4d131306f6920.jpg


0edb1075bc805dde0491.jpg

Xã An Nông ra quân phát quang hành lang kênh tiêu, mương tiêu trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 08/08/2018 09:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 1611/KH-UBND của UBND huyện về đợt cao điểm giải tỏa hành lang trên các sông tiêu, kênh tiêu, phòng chống lụt bão năm 2018 một cách có hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 1161/KH-UBND ngày 10/7/2018 của UBND huyện Triệu Sơn về việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang tiêu thoát lũ trên các sông tiêu, kênh tiêu phục vụ phòng chống lụt bảo. UBND xã An Nông đã ban hành Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 25/7/2018 để thực hiện. Từ ngày 3/8/2018 xã An Nông đã thông tin tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn.
Ngày 07/8/2018 xã An Nông đã tổ chức ra quân thực hiện giải tỏa hành lang tiêu thoát lũ, l
ực lượng xã huy động để tham gia phát quang dòng chảy bao gồm 160 người là lực lượng Dân Quân, Công an, Cán bộ các ban ngành đoàn thể, lực lượng phòng hộ đê và lực lượng của các thôn xóm  đã  ra quân phát quang, giải tỏa toàn bộ 2 bên hành lang của kênh tiêu Nổ Hẽn và mương tiêu Tân Lập, chủ yếu là chặt các bụi tre, luồng, các cây gỗ tạp và các vật cản khác gây ách tắc, cản trở dòng chảy. Cùng với công tác ra quân chiến dịch phát quang hành lang trên sông, xã An Nông còn làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn xã, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, luật đê điều, tổ chức ký cam kết với các hộ dân sinh sống gần khu vực kênh mương, không tái lấn chiếm trở lại, trồng các loại cây 2 bên bờ và các vật cản khác của lòng kênh mương, ảnh hưởng đến dòng chảy, tiêu thoát lũ. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của xã thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được phân công phụ trách, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, hộ dân nào cố tình vi phạm xã sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Xã An Nông quyết tâm chỉ đạo một cách có hiệu quả trong công tác quản lý 2 bên hành lang kênh tiêu, mương tiêu, tạo điều kiện cho công tác tiêu thoát lũ năm 2018 và những năm tiếp theo được tốt hơn.
79bec2e16f148e4ad705.jpg


aad7ea4245b7a4e9fda6.jpg
8b767dc4d131306f6920.jpg


0edb1075bc805dde0491.jpg