Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
142
Tuần này:
895
Tháng này:
531
Tất cả:
88634

Xã An Nông tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập, đổi tên thôn

Ngày 15/09/2018 10:30:00

Sáng ngày 15/9/2018 Xã An Nông tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã.

Sáng ngày 15/9/2018, xã An Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập thôn trên địa bàn toàn xã. Lễ công bố quyết định sáp nhập thôn được tổ chức tại 6 địa điểm ở các thôn sáp nhập. Dự lễ công bố quyết định có các đồng chí trong Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, các ban ngành đoàn thể trong xã, Hiệu trưởng các nhà trường, các đồng chí là Bí thư, Thôn trưởng trên địa bàn xã. Các đồng chí cán bộ chỉ đạo được phân công về các thôn đã khai mạc buổi lễ và thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã An Nông, xã An Nông sáp nhập thôn Đức long 1 ( 164 hộ, 647 người, diện tích 45,07 ha) và thôn Đức long 2 ( 153 hộ, 632 người, diện tích 45,95 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Quần Hậu. Thôn Quần Hậu có 317 hộ, 1.306 người, diện tích 91,02 ha; Sáp nhập thôn Đức long 3 ( 122 hộ, 514 người, diện tích 31,05 ha) và thôn Đức long 4 ( 124 hộ, 497 người, diện tích 31,43 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Mưu Nha. Thôn Mưu Nha có 246 hộ, 1.011 người, diện tích 62,48 ha; Sáp nhập thôn Vĩnh Trù 1 ( 129 hộ, 403 người, diện tích 29,46 ha) và một phần thôn Vĩnh Trù 2 (78 hộ, 312 người, diện tích 28,52 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Vĩnh Thọ. Thôn Vĩnh Thọ có 207 hộ, 715 người, diện tích 57,98 ha; Sáp nhập thôn Vĩnh Trù 3 ( 142 hộ, 547 người, diện tích 40 ha) và một phần thôn Vĩnh Trù 2 (64 hộ, 288 người, diện tích 23,41 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Vĩnh Yên. Thôn Vĩnh Yên có 206 hộ, 835 người, diện tích 63,41 ha; Sáp nhập thôn Đô Trình 1 ( 149 hộ, 607 người, diện tích 35,24 ha) và thôn Đô Trình 2 ( 152 hộ, 643 người, diện tích 49,11 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Đô Quang. Thôn Đô Quang có 301 hộ, 1.250 người, diện tích 84,35 ha; Sáp nhập thôn Đô trình 3 ( 128 hộ, 497 người, diện tích 27,7 ha) và thôn Đô trình 4 ( 165 hộ, 689 người, diện tích 36,36 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Đô Thịnh. Thôn Đô Thịnh có 293 hộ, 1.186 người, diện tích 64,06 ha;
Như vậy xã An Nông sẽ còn lại 7 thôn, trước kia là 12 thôn. Các đồng chí cán bộ chỉ đạo xã thông qua quyết định của Đảng bộ xã về đổi tên các chi bộ; Quyết định giải thể các chi bộ thôn cũ sau khi được sáp nhập thành lập chi bộ mới; Quyết định sáp nhập các chi bộ thôn và chỉ định Cấp ủy chi bộ các thôn mới gồm; Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, các chi ủy viên; Quyết định của UBND xã về thôi giữ chức vụ thôn trưởng cũ và quyết định, chỉ định các đồng chí thôn trưởng lâm thời các thôn mới;
Việc sáp nhập thôn, đổi tên thôn là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN.

4124cceaaa854adb1394.jpg


f615a2dbf9b719e940a6.jpg
 ae7473cb00a4e0fab9b5.jpg

0c8ebeb0e6dc06825fcd.jpg

e2c58ae3d28f32d16b9e.jpg

Xã An Nông tổ chức Lễ công bố quyết định sáp nhập, đổi tên thôn

Đăng lúc: 15/09/2018 10:30:00 (GMT+7)

Sáng ngày 15/9/2018 Xã An Nông tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã.

Sáng ngày 15/9/2018, xã An Nông đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập thôn trên địa bàn toàn xã. Lễ công bố quyết định sáp nhập thôn được tổ chức tại 6 địa điểm ở các thôn sáp nhập. Dự lễ công bố quyết định có các đồng chí trong Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, các ban ngành đoàn thể trong xã, Hiệu trưởng các nhà trường, các đồng chí là Bí thư, Thôn trưởng trên địa bàn xã. Các đồng chí cán bộ chỉ đạo được phân công về các thôn đã khai mạc buổi lễ và thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về sáp nhập, đổi tên thôn trên địa bàn xã An Nông, xã An Nông sáp nhập thôn Đức long 1 ( 164 hộ, 647 người, diện tích 45,07 ha) và thôn Đức long 2 ( 153 hộ, 632 người, diện tích 45,95 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Quần Hậu. Thôn Quần Hậu có 317 hộ, 1.306 người, diện tích 91,02 ha; Sáp nhập thôn Đức long 3 ( 122 hộ, 514 người, diện tích 31,05 ha) và thôn Đức long 4 ( 124 hộ, 497 người, diện tích 31,43 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Mưu Nha. Thôn Mưu Nha có 246 hộ, 1.011 người, diện tích 62,48 ha; Sáp nhập thôn Vĩnh Trù 1 ( 129 hộ, 403 người, diện tích 29,46 ha) và một phần thôn Vĩnh Trù 2 (78 hộ, 312 người, diện tích 28,52 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Vĩnh Thọ. Thôn Vĩnh Thọ có 207 hộ, 715 người, diện tích 57,98 ha; Sáp nhập thôn Vĩnh Trù 3 ( 142 hộ, 547 người, diện tích 40 ha) và một phần thôn Vĩnh Trù 2 (64 hộ, 288 người, diện tích 23,41 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Vĩnh Yên. Thôn Vĩnh Yên có 206 hộ, 835 người, diện tích 63,41 ha; Sáp nhập thôn Đô Trình 1 ( 149 hộ, 607 người, diện tích 35,24 ha) và thôn Đô Trình 2 ( 152 hộ, 643 người, diện tích 49,11 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Đô Quang. Thôn Đô Quang có 301 hộ, 1.250 người, diện tích 84,35 ha; Sáp nhập thôn Đô trình 3 ( 128 hộ, 497 người, diện tích 27,7 ha) và thôn Đô trình 4 ( 165 hộ, 689 người, diện tích 36,36 ha) để thành lập thôn mới, tên là thôn Đô Thịnh. Thôn Đô Thịnh có 293 hộ, 1.186 người, diện tích 64,06 ha;
Như vậy xã An Nông sẽ còn lại 7 thôn, trước kia là 12 thôn. Các đồng chí cán bộ chỉ đạo xã thông qua quyết định của Đảng bộ xã về đổi tên các chi bộ; Quyết định giải thể các chi bộ thôn cũ sau khi được sáp nhập thành lập chi bộ mới; Quyết định sáp nhập các chi bộ thôn và chỉ định Cấp ủy chi bộ các thôn mới gồm; Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, các chi ủy viên; Quyết định của UBND xã về thôi giữ chức vụ thôn trưởng cũ và quyết định, chỉ định các đồng chí thôn trưởng lâm thời các thôn mới;
Việc sáp nhập thôn, đổi tên thôn là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN.

4124cceaaa854adb1394.jpg


f615a2dbf9b719e940a6.jpg
 ae7473cb00a4e0fab9b5.jpg

0c8ebeb0e6dc06825fcd.jpg

e2c58ae3d28f32d16b9e.jpg