Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
97
Tuần này:
1265
Tháng này:
2795
Tất cả:
112276

Hôi nghi triển khai kể hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021

Ngày 10/09/2020 08:00:00

chiểu ngày 09/09/2020 ủy ban nhân dân xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ dông năm 2020 - 2021

Để làm tốt công tác sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Thực quyết định số 7161/QĐ- UBND ngày 07/9/2020 của UBND huyên Triệu Sơn về việc giao chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông năn 2020 – 2021.

Chiều ngày 09/09/2020 Được sự thống nhất cùa thường vụ Đảng ủy ; UBND xã An Nông tiến hành hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Lê Xuân Diệp BT Đảng ủy, Đ/c Đặng Văn Hải: PBT Đảng ủy; Đ/c: Lê Cảnh Tiến PBT Đảng ủy CT.UBND xã củng các Đ/c trong ban chấp hành Đảng ủy; HĐND; UBND; UB.MTTQ; Cán bộ công chức; Trưởng các ngành đoàn thể; Các Đ/c BT chi bộ, trưởng thôn , HTXDV nông nghiệp.

Đ/c : Lê Cảnh tiến CT.UBND xã chủ trì hội nghị.

IMG-8412.JPG

           Hội nghị thông qua quyết định kiện toàn ban chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông năm 2020-2021; Phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021.

Về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất vụ đông năm 2020-2021

Chỉ tiêu huyện giao 20ha ngô; 40ha rau mầu các loại. Căn cứ vào tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng điều kiện thổ nhưỡng và đặc biệt là phát triển vụ đông trên đất hai lúa . UBND xã giao chỉ tiêu cho các thôn cụ thể như sau:

-Thôn Quần Hậu: Diện tích giao 6ha trong đó cây ngô = 2,5ha; Rau mầu các loại: 3,5ha

-Thôn Mưu nha: Diện tích: 7,8ha trong đó cây ngô=2,9ha; khoai tây 0,5ha; rau mầu các loại = 4,4ha.

-Thôn Vĩnh Thọ: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =3ha; rau mầu các loại =3,5ha

-Thôn Vĩnh Yên: Diện tích: 6,8ha trong đó cây ngô =3,1ha; khoai tây 0,5ha; rau mầu các loại = 3,2ha.

-Thôn đô Quang: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =2,5ha; rau mầu các loại =4ha

-Thôn Đô Thịnh: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =2,8ha; rau mầu các loại =3,7ha

-Thôn Gia Phú: Diên Tích: 6,4ha trong đó cây ngô =3,4ha; rau mầu các loại =3ha.

Về cơ cấu giống và khung thời vụ. căn cứ vào tinh hình địa phương và khung thời vu HTXDVNN khuyến cáo bà con nhân dân bố trí geo trồng một số loại giống như sau:

Đối với giống ngô:

-         Trồng trên chân đất chuyên mầu, đất chuyển đổi: loại giống VS36; PSC747; B265; B06; BC511 thời gian sinh trưởng từ 105-120 ngày thời gian gieo trồng từ 10-25/9 tốt nhất trước 20/9.

-         Trồng trên đất 2 lúa,chân vàn chủ động nước: loại giống CP333; CP111; B265; DK6919S;nếp các loại MX4;MX6; HN88.. thời gian sinh trưởng từ 95-115ngày, thời vụ gieo trồng từ 15/9-5/10 tốt nhất trước 30/9.

Đối với khoai tây:

-         Trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ: loại giống Sinora; Solara; PO3... thời gian sinh trưởng từ 80-90 ngày, thời vụ gieo trồng từ 15-30/10 tốt nhất trước 20/10

Đối với cây khoai lang:

-         Trồng trên đất 2 lúa thu hoạch sau 5/10: Hoàng long; Chiêm dâu  thời gian sinh trưởng từ 95-115ngày, thời vụ gieo trồng từ 15-30/10 tốt nhất trước 20/10.

Đối với rau mầu các loại:

     -  Trồng trên đất cát pha,thịt nhẹ,đủ ẩm,thoát nước tốt: gồm Bí xanh; Cà chua...

thời gian sinh trưởng từ 65-70ngày, thời vụ gieo trồng từ 20/9-20/10 tốt nhất trước 25/9-15/10.

Căn cứ vào các vùng đồng đã được HTXDVNN bố trí xây dựng diện tích vụ đông đề nghị các đơn vị thôn,các Đc cán bộ chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể động viên nhân dân tranh thủ tình hình thời tiết khẩn trương thu hoạch nhanh gon lúa mùa với tinh thần “"sáng lúa, chiều ngô" Áp dụng các biện pháp kỷ thuật làm ngô bầu, ngô bánh để đảm bảo khung thời vụ. quyết tâm sản xuấtt vụ đông đạt hiệu quả năng xuát cao góp phần làm tăng sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

 IMG-8406.jpg

 IMG-8409.JPG

 Đ/c: Lê Văn Thắng CC.VP thông qua QĐ kiện toàn ban chỉ đạo.

IMG-8407.JPG
Đ/c: Hoàng Thị Thu :CC.ĐCXDNN - NTM thông qua phương án SX vụ đông.
                                                 Bài và ảnh: Hoàng Định CC.VH-XH

Hôi nghi triển khai kể hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021

Đăng lúc: 10/09/2020 08:00:00 (GMT+7)

chiểu ngày 09/09/2020 ủy ban nhân dân xã An Nông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ dông năm 2020 - 2021

Để làm tốt công tác sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Thực quyết định số 7161/QĐ- UBND ngày 07/9/2020 của UBND huyên Triệu Sơn về việc giao chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông năn 2020 – 2021.

Chiều ngày 09/09/2020 Được sự thống nhất cùa thường vụ Đảng ủy ; UBND xã An Nông tiến hành hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Lê Xuân Diệp BT Đảng ủy, Đ/c Đặng Văn Hải: PBT Đảng ủy; Đ/c: Lê Cảnh Tiến PBT Đảng ủy CT.UBND xã củng các Đ/c trong ban chấp hành Đảng ủy; HĐND; UBND; UB.MTTQ; Cán bộ công chức; Trưởng các ngành đoàn thể; Các Đ/c BT chi bộ, trưởng thôn , HTXDV nông nghiệp.

Đ/c : Lê Cảnh tiến CT.UBND xã chủ trì hội nghị.

IMG-8412.JPG

           Hội nghị thông qua quyết định kiện toàn ban chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông năm 2020-2021; Phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021.

Về mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất vụ đông năm 2020-2021

Chỉ tiêu huyện giao 20ha ngô; 40ha rau mầu các loại. Căn cứ vào tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng điều kiện thổ nhưỡng và đặc biệt là phát triển vụ đông trên đất hai lúa . UBND xã giao chỉ tiêu cho các thôn cụ thể như sau:

-Thôn Quần Hậu: Diện tích giao 6ha trong đó cây ngô = 2,5ha; Rau mầu các loại: 3,5ha

-Thôn Mưu nha: Diện tích: 7,8ha trong đó cây ngô=2,9ha; khoai tây 0,5ha; rau mầu các loại = 4,4ha.

-Thôn Vĩnh Thọ: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =3ha; rau mầu các loại =3,5ha

-Thôn Vĩnh Yên: Diện tích: 6,8ha trong đó cây ngô =3,1ha; khoai tây 0,5ha; rau mầu các loại = 3,2ha.

-Thôn đô Quang: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =2,5ha; rau mầu các loại =4ha

-Thôn Đô Thịnh: Diên Tích: 6,5ha trong đó cây ngô =2,8ha; rau mầu các loại =3,7ha

-Thôn Gia Phú: Diên Tích: 6,4ha trong đó cây ngô =3,4ha; rau mầu các loại =3ha.

Về cơ cấu giống và khung thời vụ. căn cứ vào tinh hình địa phương và khung thời vu HTXDVNN khuyến cáo bà con nhân dân bố trí geo trồng một số loại giống như sau:

Đối với giống ngô:

-         Trồng trên chân đất chuyên mầu, đất chuyển đổi: loại giống VS36; PSC747; B265; B06; BC511 thời gian sinh trưởng từ 105-120 ngày thời gian gieo trồng từ 10-25/9 tốt nhất trước 20/9.

-         Trồng trên đất 2 lúa,chân vàn chủ động nước: loại giống CP333; CP111; B265; DK6919S;nếp các loại MX4;MX6; HN88.. thời gian sinh trưởng từ 95-115ngày, thời vụ gieo trồng từ 15/9-5/10 tốt nhất trước 30/9.

Đối với khoai tây:

-         Trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ: loại giống Sinora; Solara; PO3... thời gian sinh trưởng từ 80-90 ngày, thời vụ gieo trồng từ 15-30/10 tốt nhất trước 20/10

Đối với cây khoai lang:

-         Trồng trên đất 2 lúa thu hoạch sau 5/10: Hoàng long; Chiêm dâu  thời gian sinh trưởng từ 95-115ngày, thời vụ gieo trồng từ 15-30/10 tốt nhất trước 20/10.

Đối với rau mầu các loại:

     -  Trồng trên đất cát pha,thịt nhẹ,đủ ẩm,thoát nước tốt: gồm Bí xanh; Cà chua...

thời gian sinh trưởng từ 65-70ngày, thời vụ gieo trồng từ 20/9-20/10 tốt nhất trước 25/9-15/10.

Căn cứ vào các vùng đồng đã được HTXDVNN bố trí xây dựng diện tích vụ đông đề nghị các đơn vị thôn,các Đc cán bộ chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể động viên nhân dân tranh thủ tình hình thời tiết khẩn trương thu hoạch nhanh gon lúa mùa với tinh thần “"sáng lúa, chiều ngô" Áp dụng các biện pháp kỷ thuật làm ngô bầu, ngô bánh để đảm bảo khung thời vụ. quyết tâm sản xuấtt vụ đông đạt hiệu quả năng xuát cao góp phần làm tăng sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh tại hội nghị.

 IMG-8406.jpg

 IMG-8409.JPG

 Đ/c: Lê Văn Thắng CC.VP thông qua QĐ kiện toàn ban chỉ đạo.

IMG-8407.JPG
Đ/c: Hoàng Thị Thu :CC.ĐCXDNN - NTM thông qua phương án SX vụ đông.
                                                 Bài và ảnh: Hoàng Định CC.VH-XH