Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
91
Tuần này:
458
Tháng này:
2407
Tất cả:
228792

Lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên"

Ngày 29/09/2021 17:00:00

Chiều ngày 28/9/2021 tại hội trường trung tân văn hóa xã. Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo ANTT xã An nông tổ chức lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên"

   
z2801695812273_e009497b987498bebbc546881ef27d7a.jpg

z2801695879144_4b815d00cc70e372192d50630fa043ca.jpg

z2801695946001_0a72b766449e9e993774ae41315b36e3.jpg
 
    Thực hiên kế hoạch số 4568/KH-BCD ngày 15/07/2021 của ban chỉ đạo 138 huyên về xây dựng điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa ban huyện Triệu Sơn; Quyết định số 5279/QĐ-BCĐ ngày 14/ 9/2021 của ban chỉ đạo 138 Huyện về xây dựng mô hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 25 tháng 8 năm 2021 của BCH Đảng ủy xã An Nông về lảnh đạo xây dựng mô hình  " Tiếng
kẻng an ninh, thôn làng bình yên".
   Chiều ngày 28/9/2021 tại hội trường trung tân văn hóa xã. Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo ANTT xã An nông tổ chức lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên". Đự và chỉ đạo Lễ ra mắt.
  Về phía huyện có Đ/c: Trung tá Lê Viết Trung - Phó trưởng CA huyện: Đ/c trung tá Đỗ Tuấn Anh -PCH trưởng- Tham mưu trưởng BCHQS huyê.n Triệu Sơn.
   Về phía Địa phương có Đ/c: Lê Xuân Diệp BT Đảng bộ; Đ/c: Đặng Văn Hải -PBT Đảng bộ; Đ/c: Lê Cảnh Tiến PBT-CT. UBND xã  cùng các Đ/c trong BCH Đảng ủy, TT- HĐND-UBND- UBMTTQ; các ban ngành đoàn thể;  các bộ, công chức, các đ/c cán bộ thôn cùng đại diên các hộ đăng ký tham gia mô hình tham dự. Tại buổi lễ này đã thông qua nghị quyết chỉ đạo xây dựng mô hình của Đảng ủy; Khế hoạch xây dựng mô hình ; Các quyết định và quy chế hoạt động của mô hình "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên".
    Sau ý kiên tham luân của các đại biểu tại buổi lễ Đ/c: Trung tá Lê Viết Trung -P.trưởng CA huyên Triệu Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đ/c nhấn mạnh. Cấp ủy - Chính quyền ; MTTQ các ban ngành đoàn thể các đơn vị thôn thường xuyên kiềm tra duy trì hoạt động của mô hình tuyên truyền vân động hội viên , Đoàn viên ,quần chúng nhân dân các hội viên tham gia mô hình thực hiện nghiêm, hiệu quả. Định kỳ kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm và làm tốt công tác động viên khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình tiêu biểu để người dân nhiệt tình hưởng ứng mô hình góp phần làm tốt công tác ANTT trên địa bàn xã nhà./. 
Một số hình ảnh tại buổi lễ.

z2801714885070_c70bc0feb72c39fd8df13c77320f3eda.jpg
 
z2801714661981_3f39eb8f39a7943547e33570d6873b50.jpg
 
z2801695470543_6b445feed4fb6eaade2de855ce4100d9.jpg
 
z2801695678150_f6da29dee4d5bf46a9a53b9bd4743fb8.jpg
 
z2801695565161_972ac7a125dda51cba0f356e4080284f.jpg
 
z2801695383148_31e5573b27fbc36d9880eb6b9c2ba691.jpg
 
z2801714769935_43c4b36a89b61986060ec0f94432aa96.jpg
 
z2801695384059_447a39357b772333f17644117a2e281f.jpg
    Người hực hiên: Hoàng Định-CC.VH-XH

Lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên"

Đăng lúc: 29/09/2021 17:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 28/9/2021 tại hội trường trung tân văn hóa xã. Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo ANTT xã An nông tổ chức lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên"

   
z2801695812273_e009497b987498bebbc546881ef27d7a.jpg

z2801695879144_4b815d00cc70e372192d50630fa043ca.jpg

z2801695946001_0a72b766449e9e993774ae41315b36e3.jpg
 
    Thực hiên kế hoạch số 4568/KH-BCD ngày 15/07/2021 của ban chỉ đạo 138 huyên về xây dựng điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa ban huyện Triệu Sơn; Quyết định số 5279/QĐ-BCĐ ngày 14/ 9/2021 của ban chỉ đạo 138 Huyện về xây dựng mô hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 25 tháng 8 năm 2021 của BCH Đảng ủy xã An Nông về lảnh đạo xây dựng mô hình  " Tiếng
kẻng an ninh, thôn làng bình yên".
   Chiều ngày 28/9/2021 tại hội trường trung tân văn hóa xã. Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo ANTT xã An nông tổ chức lễ ra mắt mô hình về an ninh trật tự "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên". Đự và chỉ đạo Lễ ra mắt.
  Về phía huyện có Đ/c: Trung tá Lê Viết Trung - Phó trưởng CA huyện: Đ/c trung tá Đỗ Tuấn Anh -PCH trưởng- Tham mưu trưởng BCHQS huyê.n Triệu Sơn.
   Về phía Địa phương có Đ/c: Lê Xuân Diệp BT Đảng bộ; Đ/c: Đặng Văn Hải -PBT Đảng bộ; Đ/c: Lê Cảnh Tiến PBT-CT. UBND xã  cùng các Đ/c trong BCH Đảng ủy, TT- HĐND-UBND- UBMTTQ; các ban ngành đoàn thể;  các bộ, công chức, các đ/c cán bộ thôn cùng đại diên các hộ đăng ký tham gia mô hình tham dự. Tại buổi lễ này đã thông qua nghị quyết chỉ đạo xây dựng mô hình của Đảng ủy; Khế hoạch xây dựng mô hình ; Các quyết định và quy chế hoạt động của mô hình "Tiếng kẻng an ninh, thôn làng bình yên".
    Sau ý kiên tham luân của các đại biểu tại buổi lễ Đ/c: Trung tá Lê Viết Trung -P.trưởng CA huyên Triệu Sơn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đ/c nhấn mạnh. Cấp ủy - Chính quyền ; MTTQ các ban ngành đoàn thể các đơn vị thôn thường xuyên kiềm tra duy trì hoạt động của mô hình tuyên truyền vân động hội viên , Đoàn viên ,quần chúng nhân dân các hội viên tham gia mô hình thực hiện nghiêm, hiệu quả. Định kỳ kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm và làm tốt công tác động viên khen thưởng kịp thời, nhân rộng mô hình tiêu biểu để người dân nhiệt tình hưởng ứng mô hình góp phần làm tốt công tác ANTT trên địa bàn xã nhà./. 
Một số hình ảnh tại buổi lễ.

z2801714885070_c70bc0feb72c39fd8df13c77320f3eda.jpg
 
z2801714661981_3f39eb8f39a7943547e33570d6873b50.jpg
 
z2801695470543_6b445feed4fb6eaade2de855ce4100d9.jpg
 
z2801695678150_f6da29dee4d5bf46a9a53b9bd4743fb8.jpg
 
z2801695565161_972ac7a125dda51cba0f356e4080284f.jpg
 
z2801695383148_31e5573b27fbc36d9880eb6b9c2ba691.jpg
 
z2801714769935_43c4b36a89b61986060ec0f94432aa96.jpg
 
z2801695384059_447a39357b772333f17644117a2e281f.jpg
    Người hực hiên: Hoàng Định-CC.VH-XH